Skapa kundfaktura med OSS

OSS gäller dig som säljer varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Denna typ av varor och tjänster ska då beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen.

Att göra innan du kan börja fakturera med OSS:

Fakturera och momsredovisa enligt OSS

När en faktura som innehåller artiklar med inställningar för OSS ska skickas till en privatperson inom eller utanför ett EU-land, använder Visma eEkonomi Smart automatiskt den momssats som gäller i köparens land. Om leveransadressen är i ett annat land än köparens, välj Lägg till avvikande leveransadress på kunden och fyll i leveransadressen. Markera sedan kryssrutan Basera momsredovisning på leveransadress. Om du inte gör det blir momsberäkningen fel och därmed också den Periodiska sammanställningen.

Du kan få en rapport över all din OSS-försäljning under Bokföring - Rapporter - OSS-rapport. Rapporten visar all din OSS-försäljning för en specifik period och den här informationen används sedan för att redovisa OSS-relaterad moms till Skatteverket. Notera att den MOSS-relaterade momsen inte finns med i din vanliga momsredovisning och måste därför redovisas separat till Skatteverket. Läs mer på Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Arbeta med One Stop Shop (OSS)
Aktivera inställningar för OSS
Skapa OSS-rapport för rapportering till Skatteverket