Ångra en kundfaktura

Genom att använda funktionen Ångra faktura på en kundfaktura som ska krediteras sparar du mycket tid. Med denna åtgärd skapar Visma eEkonomi Smart en rättningsverifikation som krediterar den felaktiga fakturan och kvittar de båda mot varandra. Du får en notifiering om händelsen och kan fortsätta ditt arbete med en ny faktura. Funktionen går självklart också att använda för att ångra kreditfakturor.

  1. Gå till Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor
  2. Välj den faktura du vill ångra.
  3. Välj Åtgärd - Ångra faktura för att skapa och registrera en verifikation som kvittar den valda fakturan åt dig.
Det går inte att använda åtgärden Ångra faktura om fakturan är helt eller delvis betald, men skulle det behövas skapar du en kreditfaktura och kvittar den mot den betalda fakturan.

När du använder tillvalet lager

Om du ångrar en kreditfaktura där lagerartiklar ingår, kommer du få en fråga om du vill att artiklarna ska returneras till lagret eller inte. Om du väljer att returnera artiklarna skapas en inleverans automatiskt. Visma eEkonomi Smart håller reda på varje enskild artikel och returnerar artiklarna till lagret med det inköpspris och den fraktkostnad de hade när de levererades in första gången.

Väljer du att inte returnera artiklarna till lagret skapar programmet automatiskt en inleverans och därefter direkt en utleverans för de aktuella artiklarna. Genom att göra både en in- och en utleverans blir försäljningsstatistiken korrekt.

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura
Kreditera kundfaktura