Arbeta med One Stop Shop (OSS)

Från och med 1 juli 2021 ersätts MOSS (Mini One Stop Shop) med OSS (One Stop Shop).

OSS gäller dig som säljer varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Varor i det här sammanhanget är varor som transporteras från ett EU-land till ett annat och med tjänster menas att de kan utföras på distans.

Denna typ av varor och tjänster ska då beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört en ny e-tjänst, One Stop Shop (OSS). Läs mer på Skatteverket.

Du som är registrerad för OSS, samt använder faktureringsmetoden, lämnar din deklaration och betalar OSS-relaterad moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration där du endast ska redovisa omsättningen av ovanstående varor och tjänster. Deklarationen för OSS ingår inte i momsdeklarationen.

Om du redan är registrerad för MOSS, behöver du inte registrera dig på nytt för OSS. Detta hanteras automatiskt och du behåller det tidigare tilldelade identifieringsnumret.

Läs mer om OSS i Nya momsregler för e-handel juli 2021.

Stegen nedan sammanfattar flödet för dig som fakturerar varor och tjänster enligt OSS i Visma eEkonomi Smart:

  1. Aktivera inställningar för OSS
  2. Skapa faktura med OSS
  3. Skapa en OSS-rapport för rapportering till Skatteverket

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.