Offerter

Offert & Order är ett tillval som ger dig kontroll över hela din säljprocess, inte bara faktureringen. Vill du skapa och skicka offerter och orderbekräftelser till dina kunder aktiverar du funktionerna under menyvalet Appar och tillval till vänster i menyn i Visma eEkonomi Smart.

I programdelen Försäljning - Offerter hanterar du offerter till dina kunder. Här kan du skapa en offert som du sedan kan omvandla till en order eller direkt till en faktura när kunden tackar ja.

Vad visar listan Offerter?

Under fliken Utkast sparas de offerter som du har börjat registrera, men som inte är klara att skickas. Du kan när som helst gå tillbaka och öppna ett utkast för att färdigställa offerten.

Under fliken Pågående offerter visas de offerter som ännu inte är fakturerade till kund. Du kan öppna en tidigare skapad offert för att se mer detaljerad information. Här kan du också filtrera på Alla pågående offerter, Skickade offerter och Godkända offerter.

Under Avslutade offerter visas alla offerter som du fakturerat eller gjort om till order och skickat till kund. Du kan ändra datumintervallet om du vill se offerter från andra perioder. Här kan du också filtrera på Alla avslutade offerter, Ordrar skapade från offerter och Fakturerade offerter.

Genom att klicka i kolumnrubrikerna kan de olika listorna sorteras så att de visar offerterna i den ordning du vill ha dem.