Artikelgrupper

Artikelgrupper används för att manuellt märka artiklar för att kunna kategorisera dem. Det innebär att du kan välja en hel grupp av artiklar istället för att välja dem en och en.

Genom att använda artikelgrupper kan du filtrera rapporten för Försäljningsstatistik och välja vilka artiklar som ska inkluderas när du exporterar artikelregister. Du kan lägga till flera grupper på en artikel och på så vis analysera din försäljning på olika sätt. Du kan även filtrera inne på Artiklar och därmed göra så att enbart poster märkta med grupperna du är intresserad av visas.

  1. Välj Inställningar för att öppna menyn.
  2. Välj Artikelgrupper.
  3. Välj Ny.
  4. Ange Namn och Beskrivning.
  5. Leta upp de artiklar som du vill märka med gruppen genom att söka efter artikelnumret eller välja artiklarna en och en.
  6. Välj Lägg till.

Du kan även tagga artiklar när du lägger till nya eller redigerar befintliga under Försäljning - Artiklar. Det snabbaste sättet att lägga till flera artiklar till en befintlig grupp är dock att redigera gruppen och lägga till artiklar enligt steg 5.

  1. Välj Spara.