Värdera valutakonto

Om du tar emot inbetalningar och gör utbetalningar i utländsk valuta kan det vara bra att använda sig av ett valutakonto. Om du använder valutakonto bör du med jämna mellanrum värdera om valutakontot i bokföringen. Valutakurser ändras hela tiden. Det påverkar det motsvarande svenska saldot på kontot. Visma eEkonomi Smart gör värderingen automatiskt.

  1. Välj Inställningar - Kassa- och bankkonton.
  2. Välj det valutakonto du ska värdera.
  3. Välj Värdera.
  4. Välj det datum du vill värdera kontot till och fyll i saldot för just den dagen.

Beloppet måste anges i den utländska valutan. Du hittar nuvarande saldo på kontot i din internetbank. En jämförelse med saldot på ditt valutakonto görs sedan och skillnaden räknas ut.

  1. Välj Bokför.

Nu skapas en verifikation där kursdifferensen tas upp och valutakontot värderas om.

Relaterade avsnitt

Lägg till kassa- eller bankkonto
Ta bort/inaktivera ett bankkonto

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.