Omstart av företag

Den här checklistan kan hjälpa dig spara tid om du måste göra en omstart av ditt företag i Visma eEkonomi Smart. Alla uppgifter kommer tas bort när du startar om företaget. Läs igenom checklistan innan du gör en omstart av ditt företag.

Viktigt! Du ska inte starta om Visma eEkonomi om du använder Visma Lön Smart eller Visma Lön Direkt, då raderas alla uppgifter i löneprogrammet. Har du Visma Administration och behöver hjälp att föra över uppgifter till Visma eEkonomi kontaktar du oss på: [email protected].

En omstart kan endast göras av en programadministratör. Du kan se vem som är administratör genom att logga in på vismaspcs.se. Du hittar uppgifterna i Företagsinställningar.

Om du har startat om ditt företag kan du nu få tillgång till en läsversion med företagets bokföringshistorik som den såg ut innan omstarten. Funktionerna för omstart och arkivering av företag hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.

När du gör en omstart av ditt företag i Visma eEkonomi Smart

Genom att öppna ett arkiverat företag kan du komma åt gammal information i en läsversion av programmet och till exempel skriva ut olika rapporter. Dina arkiverade företag hittar du under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Grunduppgifter.

Observera att när du gör en omstart kommer alla bildunderlag att presenteras som okopplade i ditt nya omstartade program. Dessa bildunderlag finns också kvar som kopplade i det arkiverade bolaget. Raderar du bildunderlagen i ditt aktiva bolag, kommer de även att raderas från det arkiverade bolaget.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar