Kundgrupper

Kundgrupper används för att manuellt märka kunder för att kunna kategorisera dem. Det innebär att du kan välja en hel grupp av kunder istället för att välja dem en och en.

Genom att använda kundgrupper kan du filtrera rapporten för Försäljningsstatistik och välja vilka kunder som ska inkluderas när du exporterar kundregister. Du kan lägga till flera grupper på en kund och på så vis analysera din försäljning på olika sätt. Du kan även filtrera inne på Kunder och därmed göra så att enbart poster märkta med grupperna du är intresserad av visas.

  1. Välj Inställningar för att öppna menyn.
  2. Välj Kundgrupper.
  3. Välj Ny.
  4. Ange Namn och Beskrivning.
  5. Leta upp de kunder som du vill märka med gruppen genom att söka efter kundnumret eller välja kunderna en och en.
  6. Välj Lägg till.

Du kan även tagga kunder när du lägger till nya eller redigerar befintliga under Försäljning - Artiklar. Det snabbaste sättet att lägga till flera kunder till en befintlig grupp är dock att redigera kunden och lägga till kunder enligt steg 5.

  1. Välj Spara.