Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil)

Filer med ändelsen .si innehåller enstaka bokföringsverifikationer och används t ex då du vill föra över verifikationer från ett löneprogram eller bokslutsprogram till Visma eEkonomi Smart.

Skapa en fil i det program som du vill importera filen från.

  1. Välj Inställningar - Import och export.
  2. Välj SIE - import och export av bokföringsdata.
  3. Välj Ny import.
  4. Följ stegen i guiden för att genomföra importen.

Du kan också importera SIE1-filer till Visma eEkonomi Smart. En SIE1-fil används när du vill importera ingående balanser till ett nytt räkenskapsår. Läs mer i avsnittet Inställningar för räkenskapsår och ingående balans.

Vi stödjer inte längre import av kontoplanen BAS96.

Kontobyte vid SIE-import

När du gör en SIE-import från ett annat program kan det finnas konton i SIE-filen som inte kan användas i Visma eEkonomi Smart, då dessa används i den automatiska bokföringen. För att kunna importera bokföringen från sådana konton, måste saldona på kontona flyttas till andra konton i Visma eEkonomi Smart. Flytten görs inom BAS-kontoplanens grupperingar.

Byte görs när SIE-filen innehåller komplett information, dvs information om räkenskapsår, kontoplan, ingående balans och verifikationer. Konton som byts ut: 1510 blir 1518, 2440 blir 2448, alla konton som börjar med 191X blir 1910. Byte görs inte när SIE-filen endast innehåller verifikationer.

Notera att Visma eEkonomi Smart inte stöder kontoklass 9 (9xxx). Om dina uppgifter innehåller konton från kontoklass 9 måste du flytta dessa verifikationer till en annan kontoklass innan du gör en export. Kontona i kontoklass 9 kan sedan raderas från filen genom att du öppnar filen i Anteckningar och raderar dem. Om SIE-filen innehåller kontoklass 9 kan den inte importeras till Visma eEkonomi Smart.

Relaterade avsnitt

Inställningar
Exportera bokföringsdata (SE-fil)

Sökord: Ladda SIE-fil, ladda upp SIE-fil