Behörigheter

Om du arbetar i ett företag med flera användare, kan det ibland vara nödvändigt att använda behörigheter. Behörigheterna förhindrar eventuella krockar i ert samarbete i Visma eEkonomi Smart och kan även användas till att begränsa medarbetares tillgång till programmet.

Om du försöker arbeta med en funktion som du inte har behörighet till, visas ett meddelande om att du saknar tillgång till funktionen.

Under Inställningar - Behörigheter kan du som har Fullständig behörighet i programmet ställa in behörigheter för övriga medarbetare som arbetar i Visma eEkonomi. Om du är den enda användaren i Visma eEkonomi Smart får du automatiskt Fullständig behörighet och inställningarna för behörigheter kommer inte att visas. Om du lägger till en användare kommer du kunna se inställningarna för behörigheter igen.

Läs mer om hur du lägger till/tar bort användare, köper användarlicens och ändrar användarroller i avsnittet Licenser och användare.

Behörigheter och olika funktioner

Programdel Behörighetstyp
Startsidan Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till startsidan.
Ingen behörighet: Användaren kan bara se Tips-rutan på startsidan.
Försäljning

Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Försäljning.
Behörighet utan betalningar: Fullständig behörighet att skapa fakturor, kvitta och ångra kvittning, men inte skapa några betalningar.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.

Inköp Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Inköp.
Behörighet utan betalningar: Fullständig behörighet att skapa fakturor, kvitta och ångra kvittning, men inte skapa några betalningar. Användaren kan varken exportera en betalningsfil eller skicka om den.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.
Varulager Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Lager.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.
Kassa- och bankhändelser Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Kassa- och bankhändelser.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.
Bokföring Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Bokföring.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.
Inställningar Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Inställningar.
Läsbehörighet: Möjlighet att läsa och skriva ut allt i programmet, men inte rätt att förändra någon data.
Ingen behörighet: Menyvalet är borttaget från vänstermenyn och användaren har inte tillgång till programdelen.
Appar och tillval

Fullständig behörighet: Fullständig behörighet till Appar och tillval.
Läsbehörighet: Kan läsa allt i programmet.

Användaren måste vara administratör i Mina tjänster för att kunna slutföra ett köp.

Sökord: behörighet, behörigheter, programbehörigheter, attestbehörigheter