Behörigheter

Om du arbetar i ett företag med flera användare, kan det ibland vara nödvändigt att använda behörigheter. Behörigheterna förhindrar eventuella krockar i ert samarbete i Visma eEkonomi Smart och kan även användas till att begränsa medarbetares tillgång till programmet.

Om du försöker arbeta med en funktion som du inte har behörighet till, visas ett meddelande om att du saknar tillgång till funktionen.

Under Inställningar - Behörigheter kan du som har Fullständig behörighet i programmet ställa in behörigheter för övriga medarbetare som arbetar i Visma eEkonomi. Om du är den enda användaren i Visma eEkonomi Smart får du automatiskt Fullständig behörighet och inställningarna för behörigheter kommer inte att visas. Om du lägger till en användare kommer du kunna se inställningarna för behörigheter igen.

Läs mer om hur du lägger till/tar bort användare, köper användarlicens och ändrar användarroller i avsnittet Licenser och användare.

Behörigheter och olika funktioner

Sökord: behörighet, behörigheter, programbehörigheter, attestbehörigheter