Lägg till ny artikelkontering

Med programmet följer några förslag på artikelkonteringar, men om det behövs kan du också lägga till egna. Det är viktigt att rätt försäljningskonto anges i artikelkonteringen eftersom det i kontoplanen finns olika momskoder kopplade till kontona, beroende på vilken typ av försäljning det rör sig om.

  1. Välj Inställningar - Artikelkonteringar.
  2. Välj Ny artikelkontering.
  3. Fyll i alla uppgifter.
  4. Välj Spara.

Du kommer även åt vyn Ny artikelkontering när du väljer en artikelkontering för en ny artikel.

Enbart konton som är markerade som aktiva i kontoplanen kan väljas för en artikelkontering. När en artikelkontering är sparad och markerad som Aktiv, kan den kopplas till en artikel.