Gör utleverans av artiklar

Utleveranser kan skapas manuellt genom att följa stegen nedan. Utleveranser skapas också automatiskt när du genomför en inventering eller skapar en order eller kundfaktura. Lagersaldot minskas då med direkt med de antal artiklar som du registrerat en order för eller har fakturerat.

  1. Välj Lager och artiklar i menyn.
  2. Välj In- och utleveranser.
  3. Välj Ny utleverans genom att klicka på pilen vid knappen för Ny inleverans.
Observera att en utleverans bara kan göras på dagens datum.
  1. Lägg till Beskrivning.
  2. Välj de artiklar som ska levereras ut från lagret.
Du kan söka efter artiklar genom att skriva artikelns nummer eller namn i fältet Artikelnr. Om du har lagt in en streckkod för artikeln kan du koppla in en streckkodsscanner till din dator (via USB) och hitta artiklar genom att scanna dem. Placera markören i fältet Artikelnr och scanna streckkoden.
  1. Ange Antal.
  1. Välj Registrera.
Om du vill fortsätta arbeta med utleveransen vid ett annat tillfälle kan du välja Spara utkast.

Beroende på vad du valde hittar du utleveransen under In- och utleveranser, antingen på fliken Utkast eller på fliken Ej bokförda lagertransaktioner.

Programmet följer FIFO-principen (First In First Out), vilket innebär att de artiklar som först levererades in i lager och därmed har varit längst i lager, är de som levereras ut först.

Observera att det bara är beskrivningen som går att redigera för en utleverans när den har registrerats.

Relaterade avsnitt

In- och utleveranser
Gör inleverans av artiklar
Inventering