Varulager

Lager är ett tillval till Visma eEkonomi Smart och Visma eEkonomi Pro. Välj Appar och tillval i menyn till vänster i programmet och köp lager.

När du har köpt tillvalet måste du först aktivera tillvalet innan du kan börja arbeta med det. Läs mer i Aktivera tillvalet lager.

FIFO-principen

Lagerhanteringen i Visma eEkonomi Smart utgår från FIFO-principen (First In First Out). Det innebär att när en utleverans görs är det artiklarna som först levererades in i lager och alltså funnits i lagret längst tid som levereras ut först.

In- och utleveranser

Förändringar av lagret görs genom in- och utleveranser. Inleveranser kan göras manuellt eller automatiskt, exempelvis när en inventering görs eller när du krediterar eller ångrar en faktura. Utleveranser kan göras manuellt eller automatiskt, exempelvis när en inventering görs eller när en order eller kundfaktura skapas. Även om in- och utleveranserna inte har bokförs så uppdateras lagersaldot genom dem.

Beräkning av lagervärde

Programmet håller reda på varje enskild artikel och vilken inleverans den ursprungligen hörde till. Lagervärdet beräknas på inköpspriset och fraktkostnaden som varje enskild artikel registrerades med vid inleveransen.
Lagervärde = (Inköpspris + Fraktkostnad) x antalet artiklar i lager

Bokföring av lagervärdet

In- och utleveranserna bokförs inte förrän du väljer att göra det. En fördel med att bokföra lagertransaktioner regelbundet är att ditt lagervärde alltid kommer att vara uppdaterat och exakt. Som tumregel bör du åtminstone bokföra lagervärdet när du genomfört en inventering och vid årsavstämningen. Du bokför lagervärdet på fliken Ej bokförda lagertransaktioner.

När du avslutar guiden och aktiverar lager skapas en inleverans. När du bokför den inleveransen bokförs den som ingående balans för ditt lagervärde. Om du tidigare har bokfört ditt lagervärde, till exempel i samband med årsavstämning, bör du justera saldot för bokföringskontona för lager, så att lagervärdet inte bokförs dubbelt. Be din redovisningskonsult om råd hur du gör det på bästa sätt.