Skapa manuell verifikation

Under Bokföring - Verifikationer registrerar du företagets manuella verifikationer. Exempel på händelser som du behöver registrera manuellt är bokföring av inköp med egna pengar, skattedeklarationen och andra förekommande transaktioner i samband med månadsavslut eller årsbokslut.

För att underlätta registrering av återkommande händelser kan du använda ett bokföringsförslag där aktuella konton och konteringsmöjligheter är förvalda. Det finns några föreslagna bokföringsförslag i programmet, men du kan också lägga till dina egna. Läs mer i avsnittet Lägg till nytt bokföringsförslag.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Klicka på Ny verifikation.
  3. Ange datum.
  4. Välj det bokföringsförslag du vill använda eller beskriv vad verifikationen gäller.
  5. Välj därefter de konton du vill bokföra händelsen mot och ange belopp. Har du använt ett bokföringsförslag är kontona förvalda.

Se till att Använd automatisk momsberäkning är aktiverad i företagsinställningar för att programmet automatiskt ska beräkna momsen åt dig. Den automatiska momsberäkningen gäller för konton kopplade till momskoderna 05, 20 och 21.

Du kan välja att ange belopp med eller utan moms. Om du markerar Ange belopp inklusive moms kommer programmet att automatiskt dra av momsen från angett belopp.

I kolumnen Kontosaldo visas det nuvarande saldot på kontot du bokför på. Beloppet minskar eller ökar, beroende på om du bokför i debet eller kredit.

  1. Välj Bokför. Verifikationen skapas och läggs till i verifikationslistan.

Relaterade avsnitt

Verifikationer
Kopiera manuell verifikation
Lägg till nytt konto
Arbeta med kortkommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.