Anteckningar

Anteckningar

I Visma eEkonomi Bas kan du lägga till anteckningar. En anteckning kan användas som en kom ihåg-lapp. Du väljer om anteckningen ska kopplas till exempelvis en verifikation, ett dokument, en kund eller om det ska vara en fristående anteckning.

Det som har en anteckning kopplad till sig är markerat med en ikon i listvyn. Du klickar på ikonen för att öppna anteckningen. Om du inte längre vill visa anteckningen kan du dölja den genom att välja Klar i anteckningsfönstret.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.