Lönebesked

I Visma eEkonomi Bas kan du använda programdelen Lön för en person. Uppgradera till Visma eEkonomi Smart för att skapa lönebesked för mer än en anställd.

I programdelen Lön - Lönebesked får du en överblick över alla dina bokförda och pågående lönebesked samt deras status. Från den här vyn kan du även se rapporten Utbetalningslista, löner.

Pågående lönebesked

Under fliken Pågående lönebesked skapar du nya lönebesked. Du kan välja att skapa lönebesked för alla dina anställda samtidigt eller för en anställd åt gången. Du kan även spara lönebesked som utkast.

Bokförda lönebesked

Under fliken Bokförda lönebesked ser du alla dina skapade och bokförda lönebesked. Du kan välja ett lönebesked för att visa mer information, som exempelvis vilken verifikation som hör till lönebeskedet. Så länge det bokförda lönebeskedet inte har registrerats som betalt under Kassa- och bankhändelser visas valen Öppna, Åtgärder - Registrera som utbetald, Kopiera, Makulera och Skriv ut.

Du kan öppna och titta på ett bokfört lönebesked samt välja att kopiera eller makulera det. Om du väljer att makulera lönebeskedet skapas en verifikation som vänder det tidigare bokförda lönebeskedet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.