Läs in bildunderlag

Under Inköp - Bildunderlag ser du en lista över alla de bildunderlag som du har läst in i Visma eEkonomi Bas och du kan även välja att filtrera underlagen på kvitton eller leverantörsfakturor. När underlagen har lästs in kan du direkt i listan se vilka uppgifter som har registrerats automatiskt. Du kan då förhandsgranska och komplettera uppgifter, som exempelvis datum, för att kunna sortera underlagen i den ordning du vill ha dem.

Bildunderlag utgör inte originaldokument så tänk på att originalfakturan eller kvittot måste sparas enligt bokföringslagen.

Relaterade avsnitt

Bildunderlag
Koppla bildunderlag
Radera bildunderlag eller ångra koppling

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.