Läs in data

För att få över data till Visma Ekonomiöversikt Start, kan du antingen läsa in en SIE4-fil eller ladda upp data via Visma eEkonomi eller Visma Administration/Visma Förening.

All import loggas under Inställningar - Import. Om Visma Ekonomiöversikt Start används i ett samarbete mellan en byrå och byråns kund, är det som standard bara byråns medarbetare som har tillgång till Inställningar.

Relaterade avsnitt

Integration mellan Visma Ekonomiöversikt Start och Visma Administration/Visma Förening
Integration mellan Visma Ekonomiöversikt Start och Visma eEkonomi
Ta bort data för det senaste räkenskapsåret

Supportforum