Lägga till diagram på startsidan

I Visma Ekonomiöversikt kan du lägga till dina egna diagram på startsidan. Detta gör att du kan skapa en skräddarsydd startsida full av illustrativa diagram som visar de viktigaste siffrorna. Du kan lägga till ett diagram för valfri rad från resultatrapportens och balansrapportens månadsöversikt, samt resultatrapportens rullande 12. Du kan även lägga till diagram från nyckeltalsrapporten.

Notera att du måste ha inställningen Fullständig behörighet under Inställningar - Behörigheter för att kunna lägga till diagram.

Diagrammen visar som standard data fram till och med den senast importerade månaden. Du kan visa en annan period genom att välja vilken månad som helst i det innevarande eller föregående räkenskapsåret i månadsväljaren uppe i det högra hörnet. Diagrammen visar då istället data fram till och med den valda månaden. När sidan uppdateras återställs månadsväljaren till standardläget.

De diagram som hämtar uppgifter från flera rapportrader eller kräver integrationer (Kostnadsstruktur, Intäkter och kostnader och Obetalda fakturor) läggs till från startsidan.

I ett samarbete mellan en redovisningsbyrå och en kund, kan endast redovisningsbyrån använda denna funktion som standard. Du kan ställa in behörigheter under Inställningar - Behörigheter - Startsida.

Relaterade avsnitt

Redigera diagram på startsidan

Ta bort diagram från startsidan

Supportforum