Skapa ny budget

Du kan skapa hur många budgetar du vill, för vilket räkenskapsår som helst. Om du har skapat flera budgetar för samma räkenskapsår kan du bara visa en av dem i rapporten Resultatrapport - Månad.

Budgeten och det importerade räkenskapsåret måste ha samma start- och slutmånad för att kunna jämföras i rapporten.

Välj Ange som huvudbudget vid den budget som du vill visa i rapporten.

  1. Gå till Resultatbudget och klicka på Skapa budget. En dialogruta öppnas.
  2. Ange budgetens namn och räkenskapsår, och välj vilken data den ska baseras på.

Om du väljer en tom kontoplan kommer kontoplanen från det senast importerade räkenskapsåret användas, och alla belopp är noll. Om du väljer att basera budgeten på data som redan är importerad till Visma Ekonomiöversikt kommer kontoplanen kopieras från det räkenskapsåret. Du kan också välja att basera budgeten på en befintlig budget från nuvarande eller ett föregående räkenskapsår. Om du gör det valet kopieras alla värden från den gamla budgeten till den nya.

Företag som inte har importerat nån data till Visma Ekonomiöversikt än kan skapa en budget baserat på en standardkontoplan.

  1. Justera budgetvärdena för Intäkter och Kostnader med ett positivt (ökning) eller negativt (minskning) procenttal.
  2. Välj om du vill inkludera dimensioner eller inte.

Standardinställningen är Nej. Dimensionerna i listan är de dimensioner som finns i det räkenskapsår som du valde att basera budgeten på. Om du valde en tom kontoplan används de dimensioner som finns i det senaste importerade räkenskapsåret. Om du väljer att inkludera dimensioner visas beloppen från det räkenskapsår du baserade budgeten på.

Det går inte att inkludera dimensioner i de budgetar som baseras på en standardkontoplan.

Du kan skapa budgetar för räkenskapsår som är både längre och kortare än 12 månader.

  1. Klicka på Skapa budget.

Den nya budgeten hamnar överst i listan.

Klicka på budgetnamnet eller pilen framför för att redigera en budget.

Om Visma Ekonomiöversikt används i ett samarbete mellan en byrå och byråns kund, är det som standard bara byråns medarbetare som har tillgång till att skapa och redigera budgetar, och kan lägga till dem i rapporter och diagram. Du kan ställa in behörigheter under Inställningar -Behörigheter - Budget.

Relaterade avsnitt

Skapa resultatbudget i Visma Ekonomiöversikt
Redigera resultatbudget
Resultatbudget

Supportforum