Lägg till egna mappar

Utöver årsmapparna, som skapas på automatisk väg, är det också möjligt att skapa egna mappar i Dokument. Detta är användbart om du har dokument som inte tillhör någon specifik period.

  1. Klicka på knappen Lägg till egen mapp längst ner i fönstret.
  2. Skriv in mappens namn i fältet som dyker upp under Egna mappar.
  3. Godkänn namnet genom att klicka på den gröna bocken.

När den egna mappen är tillagd laddar du upp dokument till denna på samma sätt som till årsmapparna (bläddra eller dra och släpp).

För att redigera namnet på en egen mapp klickar du på pennan.

Välj papperskorgen för att ta bort en egen mapp. Då raderas också alla dokument som har sparats i mappen.

Du behöver full behörighet till dokument för att kunna skapa och hantera egna mappar.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.