Ladda upp dokument

Du kan dela och arkivera dokument i Visma Ekonomiöversikt. Du kan lägga dokumentet i vilken period som helst eller i mappen Inkorg, om du inte vill välja en period.

  1. Välj var du vill lägga dokumentet.

Perioderna du kan välja bland är de samma som de räkenskapsår som finns uppladdade i Visma Ekonomiöversikt, och en årsbokslutsperiod per räkenskapsår.

  1. Dra och släpp eller ladda upp din fil. Filen dyker upp i listan.

Du kan ladda upp flera filer samtidigt. De filtyper som stöds är: Word, Excel, PowerPoint, Pdf, bilder (png, jpeg osv.) och SIE-filer.

Alla uppladdade dokument är synliga för alla användare.

Den maximala filstorleken för uppladdning av dokument är 50 MB per fil.

För att se alla dokument som tillhör ett räkenskapsår, klicka på respektive år i listan till vänster. För att se alla dokument som finns i alla räkenskapsår, klicka på Alla dokument. Mappen Alla dokument innehåller inte de dokument som finns i mappen Inkorg.

När filen laddats upp kan du:

  • Döpa om filen
  • Flytta filen till en annan mapp
  • Ladda ner filen
  • Ta bort filen

För att göra detta, välj önskad åtgärd på knappen Åtgärder till höger.

Flera dokument kan flyttas, raderas eller markeras som olästa samtidigt. För att göra detta, välj de önskade filerna genom att markera i kryssrutan vid filnamnet och klicka på någon av knapparna längst ner på sidan.

När ett dokument har laddats upp av en annan användare visas en notifiering bredvid mappen som filen laddats upp till. Filnamnet på ett oläst dokument visas med fet stil tills du markerar det som läst, eller tills du laddar ner det. För att markera ett dokument som läst, välj Markera som läst på knappen Åtgärder.

Om bokföringsuppgifter för ett räkenskapsår tas bort från Visma Ekonomiöversikt, kommer alla eventuella dokument som tillhör det året att automatiskt flyttas till mappen Inkorg.

Om du använder Visma Ekonomiöversikt i samarbete med din redovisningsbyrå, kommer din redovisningskonsult att få en notifiering i Visma Advisor varje gång du har laddat upp ett nytt dokument.

Supportforum