Utöka detaljnivån i en rapport via drill down-funktion

I resultat- och balansräkningen, kan du utöka detaljnivån genom att klicka på en rad och se vilka konton som ingår. Du kan sedan klicka dig vidare för att se vilka verifikationer ett konto ingår i, därefter kan du även välja att se hela innehållet i en verifikation.

  1. Gå till Rapporter.
  2. Välj Resultatrapport eller Balansrapport beroende på vilken rapport du vill titta närmare på.

Du kan klicka på de rader som har blå text.

  1. Klicka på en rad så visas kontona för den raden.
  2. Klicka på ett understruket belopp. Nu kan du se alla verifikationer där det valda kontot ingår.

Relaterade avsnitt

Skriva ut en rapport
Följa upp en dimension (till exempel en resultatenhet eller ett projekt)

Supportforum