Skapa ny prognos

En prognos kan bara skapas för det innevarande räkenskapsåret. Du kan skapa hur många prognoser du vill.

Gör följande för att skapa en prognos för ditt företag:

  1. Välj fliken Resultatprognos under Budget & Prognos.
  2. Klicka på Skapa prognos. En dialogruta öppnas.
  3. Döp din prognos.

Prognoser görs alltid för det innevarande (senast importerade) räkenskapsåret. Därför är det förvalt i fältet Räkenskapsår, och detta kan inte ändras.

  1. Välj vilka importerade räkenskapsdata som prognosen ska baseras på i fältet Faktiskt utfall t.o.m. Den senast importerade månaden är standardvalet, men vilken månad som helst i det innevarande räkenskapsåret kan väljas i månadsväljaren.
  2. Välj vilka data prognosen ska baseras på för räkenskapsårets återstående månader i fältet Återstående månader baseras på. Huvudbudgeten för det innevarande räkenskapsåret är standardvalet, men du kan välja valfri budget/prognos, valfritt importerat räkenskapsår eller lämna fältet tomt.
  3. Välj om du vill inkludera dimensioner eller inte.

Standardinställningen är Nej. Dimensionerna som listas är de som återfinns i det innevarande räkenskapsåret och/eller i budgeten/räkenskapsåret som du valde att basera prognosen på.

  1. Välj Skapa.

Klicka på prognosens namn eller pilen framför för att redigera prognosen.

Relaterade avsnitt

Skapa resultatprognos i Visma Ekonomiöversikt
Resultatprognos
Redigera prognos

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.