Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening

Du kan integrera Visma Ekonomiöversikt med Visma Administration 500/1000/2000 (version 2014.12 eller senare) / Visma Förening (version 2015.1 eller senare). Integrationen innebär att:

  • du kan starta Visma Ekonomiöversikt från Visma Administration/Visma Förening.
  • du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt.
  • du kan se diagrammet Obetalda fakturor på startsidan i Visma Ekonomiöversikt.
  • du kan, från ett verifikat i resultat- och balansrapporten, öppna underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma Administration/Visma Förening. Detta förutsätter dock att tjänsten Visma Scanner har använts.
  • du kan se en månatlig nyckeltalsrapport, som visar ett urval av lönsamhets- och likviditetsnyckeltal. Från denna rapport kan du lägga till diagram på startsidan.

Gör enligt nedan för att aktivera integrationen mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening.

Relaterade avsnitt

Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma eEkonomi

Supportforum