Kapitalets omsättningshastighet

Definition: Ett mått på företagets omsättning i relation till värdet på dess tillgångar.

Formel: Nettoomsättning / totala tillgångar

Tolkning: Nyckeltalet mäter hur effektivt företaget utnyttjar sina tillgångar för att generera omsättning. Ju högre omsättningshastigheten är, desto effektivare utnyttjas tillgångarna.

Supportforum