Avkastning på eget kapital

Definition: Ett mått på företagets avkastning på ägarnas investeringar.

Formel: (Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital) * 100

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * obeskattade reserver)

Aktuell skattesats: 20,6 %

Tolkning: Nyckeltalet mäter företagets lönsamhet genom att visa hur mycket vinst aktieägarnas investeringar genererar. Ju högre resultat, desto större lönsamhet.

Supportforum