Avkastning på totalt kapital

Definition: Ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital.

Formel: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt kapital * 100

Tolkning: Nyckeltalet mäter hur effektivt företaget utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst. Ju högre avkastningen är, desto effektivare hanteras resurserna.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.