Nyckeltalsrapport

Nyckeltal är tal som används för att värdera ett företag och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka siffrorna i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt. Därför ställs siffrorna i relation till något. Man tittar då främst på företagets soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och vinstmarginal.

Nyckeltal används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter, föregående år, eller som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys.

Nyckeltalsberäkningar är ett verktyg för att förenkla och förbättra den ekonomiska planeringen samtidigt som uppföljningen av ekonomin underlättas.

Nyckeltalsrapporten i Visma Ekonomiöversikt visar nyckeltalens värde månad för månad. I månadsväljaren, kan du välja till vilken månad rapporten ska visa värden för.

Läs mer om nyckeltalen i filerna nedan.

Relaterade avsnitt

Balanslikviditet
Kassalikviditet
Bruttovinstmarginal
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Nettomarginal
Personalkostnad i relation till nettoomsättningen
Avkastning på totalt kapital
Kapitalets omsättningshastighet
Varulagrets omsättningshastighet
Räntetäckningsgrad
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital
Skuldsättningsgrad

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.