Flytta konton

Vid inläsning av data placeras konton automatiskt på olika rader i Resultaträkningen och Balansräkningen. Om placeringen av ett konto inte stämmer överens med hur du vill ha det, kan du enkelt flytta kontot till en annan rad.

 1. Välj Inställningar i huvudmenyn.
 2. Välj Rapportinställningar.
 3. Klicka på knappen Flytta konton.
 4. Klicka på Resultatrapport eller Balansrapport beroende på vilka konton du vill flytta.
 5. Flytta ett konto genom att dra och släppa.
 6. Välj Spara.

Både Resultat- och Balansrapport kan anpassas ytterligare för att bättre passa dina behov. Gå till Inställningar – Rapportinställningar – Flytta konton för att lägga till nya underrubriker/kontogrupper i rapporterna.

Gör följande för att lägga till en ny underrubrik:

 1. Håll pekaren över den rubrik under vilken du vill skapa en ny underrubrik.
 2. Klicka på statussymbolen som dyker upp till höger.
 3. Välj Lägg till underrubrik för att skapa en ny kontogrupp nederst i listan under den aktuella rubriken.
 4. Namnge den nya underrubriken.
 5. Flytta de konton som du vill ska ingå i gruppen genom att dra dem till underrubriken och släppa dem där.

Det inte är möjligt att byta placering på en underrubrik.

Gör följande för att redigera en tillagd underrubrik:

 1. Håll pekaren över den aktuella underrubriken.
 2. Klicka på statussymbolen som dyker upp till höger.
 3. Välj Byt namn.
 4. Skriv in underrubrikens nya namn.

Gör följande för att radera en tillagd underrubrik:

 1. Håll pekaren över den aktuella underrubriken.
 2. Klicka på statussymbolen som dyker upp till höger.
 3. Välj Ta bort.

Det är inte möjligt att redigera eller radera de rubriker och underrubriker som ingår i rapporterna som standard.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.