Kommentarer

Det är möjligt att lägga till kommentarer på startsidan och de olika rapporterna i Visma Ekonomiöversikt. Kommentarer hanteras via sidopanelen, som öppnas genom att klicka på kommentarsikonen.

Kommentarer som lagts till på startsidan eller i rapporter kan inkluderas när du skriver ut diagram eller rapporter.

När du loggar in på Visma Ekonomiöversikt kan du se om en annan användare lämnat en kommentar eller svarat på en av dina kommentarer. En notifiering visas på kommentarsikonen. Siffran visar hur många kommentarer och/eller svar som lämnats sedan senaste inloggningen.

Om du använder Visma Ekonomiöversikt i samarbete med din redovisningsbyrå, kommer din redovisningskonsult nu få en notifiering i Visma Advisor varje gång du skrivit en ny kommentar.

Lägg till en kommentar

 1. Klicka på kommentarsikonen i det övre högra hörnet för att öppna sidopanelen (om den inte redan är öppen).
 2. Välj vilken månad kommentaren ska vara kopplad till.
 3. Skriv in din kommentar.
 4. Spara kommentaren genom att klicka på skicka-ikonen.

Kommentaren är nu sparad under månaden som du har valt.

Redigera en kommentar

 1. Klicka på pennikonen.
 2. Gör dina ändringar.
 3. Klicka på bocken för att spara dina ändringar eller klicka på det röda krysset för att ångra dem.

Du kan bara redigera dina egna kommentarer.

Kommenterar med svar kan inte redigeras.

Ta bort en kommentar

 1. Klicka på papperskorgen.
 2. Bekräfta att du vill ta bort kommentaren genom att klicka på Ja i dialogrutan som öppnas.

Du kan bara ta bort dina egna kommentarer.

Kommenterar med svar kan inte tas bort.

Svara på en kommentar

 1. Klicka på svarsikonen.
 2. Skriv in ditt svar.
 3. Spara svaret genom att klicka på bocken. Ångra det du skrivit genom att klicka på det röda krysset.

Svar läggs alltid till för den ursprungliga kommentaren.

Relaterade avsnitt

Skriva ut diagram

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.