Visma Enskild Firma, version 2018.0

Bokföringsnämndens vägledning (BFNAR 2006:1)

Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden har tagit fram nya regler för bokföring i enskild firma med förenklat årsbokslut. Reglerna finns samlade i två dokument som Bokföringsnämnden publicerat. Dels finns det ett s k allmänt råd med beteckningen BFNAR 2006:1, som kortfattat beskriver de nya bokföringsreglerna. Det finns också en vägledning till detta allmänna råd.

Med länken nedan kan du läsa Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning i en pdf-fil. Du har i filen möjlighet att göra en sökning efter varje förekomst av ett enskilt ord eller en fras. Det kan vara användbart om du letar regler på ett specifikt område och inte har hittat något besked i frågan i programmets hjälptexter.

För att öppna det allmänna rådet och vägledningen i en pdf-fil, klicka här.