Avdrag för resor till och från firman

Du kan få göra avdrag i din deklaration för kostnader för resor mellan hemmet och den plats där firmans verksamhet bedrivs. I programmet skriver du in ett sådant belopp under Årsrutiner - Inkomst/avdrag som inte registrerats i kassaboken på sidan i det utfällbara avsnittet Avdrag för resor till och från firman. När programmet beräknat ett avdragsbelopp flyttas detta av programmet till deklarationsblanketten NE, när du gör din deklaration i programmet.

Skriv in hela avdraget i programmet

Du måste i programmet skriva in hela ditt beräknade avdrag för resorna till och från firmans lokaler. Skriv in hela beloppet, även om enbart belopp överstigande 10 000 kr ger rätt till avdrag på inkomsten.

Specificera reseavdrag vid anställning

Om du även tänker göra avdrag i din deklaration för resor till och från ett arbete som du gjort som anställd, måste du i programmet skriva in hela det avdraget också. Skriv in hela beloppet, även om enbart belopp överstigande 10 000 kr ger rätt till avdrag på inkomsten. Uppgifter om reseavdrag som anställd skriver du in i avsnittet Avdrag mot inkomst av tjänst på sidan Lämna uppgifter för inkomstplanering i avdelningen för Årsrutiner.

Beräkna avdraget

Vid beräkningen av avdraget för resor till firmans lokaler gäller samma regler som när du som anställd beräknar avdrag för arbetsresor till och från arbetsplatsen där du är anställd. Du kan således alltid göra avdrag för resor med kollektiva transporter om avståndet är minst 2 kilometer enkel resa.

Bilreseavdrag

Om du tjänar minst två timmar per dag på att använda bilen jämfört med att åka kollektivt får du alltid beräkna avdrag för bilresor. Samma gäller om du använt bilen i firmans verksamhet arbetet minst 160 dagar under året och då kört minst 300 mil. Använder du bilen i firman 60-160 dagar under året får avdrag för bilresor beräknas för de dagar då bilen använts i firman.

Avdrag för bilresor får beräknas med 18,50 kr per mil för privatbil och med 9,50 kr per mil om du har tjänstebil (6,50 kr för dieselbil som tjänstebil).

Relaterade avsnitt

Inkomst och avdrag som inte registrerats i kassaboken
Bilförmån och andra förmåner
Avdrag för lokal i egen bostad
Inkomst av sjukpenning för firmainkomst

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.