Blankett NE - enskild firma

I normala fall kommer programmet att fylla i alla nödvändiga uppgifter på deklarationsblanketten NE under Deklaration/Årsbokslut - Översikt deklaration - NE - enskild firma.

Det enda du kan behöva göra är att på sidan 1 eventuellt justera programmets förslag till uppgift om verksamhetens art, som hämtats från de uppgifter du lämnat under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar. Du kan även justera programmets förslag till datum då blanketten fylls i.

Samtliga övriga uppgifter som enligt skattereglerna behöver lämnas på NE kommer programmet normalt att ange med ledning av de ingångsvärden som finns, vad du under året registrerat i Löpande rutiner och utifrån de uppgifter du lämnat i programmets Årsrutiner.

De olika resultatreglerande justeringar som programmet kan ha gjort på sidan 2 av NE har bestämts av det val du gjort på sidan Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration. Läs mer i avsnittet Välj bland olika inkomstalternativ.

Spåra kontouppgifter

Vill du veta vilka delposter från bokföringen som döljer sig bakom varje belopp i fälten på NE-blanketten som programmet angett, ställer du markören i aktuellt fält på NE i deklarationsdelen av programmet och trycker på höger musknapp. Sedan väljer du Visa kontouppgifter för denna fältkod och då visas en sammanställning av delbeloppen som summerats i fältet.

Egna skattemässiga justeringar

Du som har god kännedom om skattereglerna för enskilda firmor har även möjlighet att ange egna skattemässiga justeringar på blankett NE.

Då klickar du först på knappen Egna skattemässiga justeringar som finns på sidan Inkomstplanera - fyll i deklaration. Sedan kan du ange egna belopp för skattemässiga justeringar av resultat genom räntefördelning, periodiseringsfonder och expansionsfond. Läs mer i avsnittet Egna skattemässiga justeringar.

Relaterade avsnitt

Välj bland olika inkomstalternativ
Egna skattemässiga justeringar
Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.