Dröjsmålsränta

Även om du inte avtalat något med kunden om dröjsmålsränta, har du alltid rätt att ta ut en dröjsmålsränta när kunden betalar för sent. Det får du göra med stöd av bestämmelser i räntelagen. Om det inte finns något avtal om dröjsmålsränta, kan du dock inte ta ut sådan ränta innan kunden fått en kreditperiod på 30 dagar. Det är därför många använder just 30 dagar som betalningsvillkor på sina fakturor, eftersom det normalt krävs skriftliga bevis om man vill hävda att en kortare kreditperiod än 30 dagar avtalats.

Referensräntan + 8 procentenheter

När du tar ut dröjsmålsränta med stöd av räntelagen får räntesatsen sättas till referensräntan + 8 procentenheter. Om referensräntan exempelvis är 4 % kan dröjsmålsränta med stöd av räntelagen tas ut till räntesatsen 12 %.

Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank en gång i halvåret.

Programmets textförslag

Programmet anger som standard att dröjsmålsräntan tas ut enligt lag. Genom att formulera sig på det sättet behöver man inte vid varje fakturatillfälle hålla sig underrättad om gällande referensränta. Då räcker det att ta reda på den aktuella referensräntan om det blir aktuellt att utkräva dröjsmålsränta av en kund.

Om du ska fakturera dröjsmålsränta behöver du inte utfärda en separat faktura just för den saken om du ändå skickar fakturor till den aktuella kunden med jämna mellanrum. Då blir det enklare att ta med dröjsmålsräntan på nästa ordinarie faktura till kunden istället.

Dröjsmålsränta enligt avtal med kunden

Om du avtalat med kunden om storleken på dröjsmålsränta, anger du den exakta räntesatsen på fakturan. Du bör ha skriftliga avtal om räntesatsen är högre än vad lagen föreskriver, annars blir det svårt att vinna en tvist om vad som avtalats.

Det finns inga gränser i absoluta tal som föreskriver hur stor dröjsmålsränta som man får avtala om, men är den orimligt hög kan ett avtal förklaras ogiltigt i domstol.

Ange dröjsmålsränta på faktura

När du vill debitera dröjsmålsränta på en faktura ska du ställa markören på en ledig textrad på fakturan under Löpande rutiner - Fakturor och använda kommandot Använd som dröjsmålsränta som finns under höger musknapp. Då anges texten dröjsmålsränta på textraden och du kan skriva in det aktuella beloppet direkt i kolumnen för Pris exkl moms på fakturan.

Det belopp som du skrivit in kommer av programmet automatiskt att behandlas som en momsfri försäljning och kommer också att tas med i fältet 42 för Övrig försäljning när programmet gör momsredovisningen.

Relaterade avsnitt

Skapa ny faktura
Skapa ny kontantfaktura
Visa översikt av fakturor/kontantfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.