För över dina uppgifter till Visma eEkonomi

För att du ska kunna föra över informationen från Visma Enskild Firma till Visma eEkonomi måste du ha version 2015.21 eller senare av Visma Enskild Firma.

Vid den automatiska överföringen är det följande uppgifter som överförs:

  • Företagsuppgifter
  • Kundlista från fakturadelen
  • Ingående balans
  • Kassaboksposter

Inventarier överförs inte, utan måste läggas upp manuellt i Visma eEkonomi. Kundfakturor följer inte heller med vid överföringen.

Vill du ha hjälp med att flytta över all din information och dessutom få en komplett genomgång av gunderna i Visma eEkonomi så bokar du en tid på Visma eEkonomi Rivstart.

Så här gör du för att själv föra över uppgifter direkt till Visma eEkonomi:

  1. Fyll i din e-postadress under Arkiv - Personliga inställningar.
  2. Välj Arkiv - Export – Överför uppgifter direkt till Visma eEkonomi.

Vill du själv skapa filer som du manuellt kan importera i Visma eEkonomi, använder du istället menyvalet Arkiv - Export – Exportera filer manuellt till Visma eEkonomi. Läs mer i avsnittet Exportera uppgifter manuellt till Visma eEkonomi.

  1. Kontrollera att rätt företag är valt i dialogrutan som visas och klicka på Ja. Om du har flera företag så väljer du företag i dialogrutan Välj företag på Min sida.
  2. Klicka därefter OK.

Du får nu information om vad som har förts över till Visma eEkonomi.

  1. Klicka på Starta Visma eEkonomi.

Nu öppnas Visma eEkonomi.

För att skapa ditt företag i Visma eEkonomi så går du igenom en startguide. Innan du startar guiden bör du veta vilken bank och vilket kontonummer (inklusive clearingnummer) ditt företag har.

När du har gått igenom startguiden så är ditt företag skapat i Visma eEkonomi och du kan börja arbeta i programmet. Läs mer om hur du kommer igång i avsnittet Kom igång med Visma eEkonomi.

Om du har provat Visma eEkonomi tidigare eller har fört över dina uppgifter och vill göra en ny överföring, måste du starta om ditt företag i Visma eEkonomi. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar och knappen Starta om. När du startar om raderas all tidigare information som du har registrerat i Visma eEkonomi och du får gå igenom guiden igen.

Vissa uppgifter förs inte över från Visma Enskild Firma. Nedanstående anpassningar behöver göras när du skapat ditt företag i Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt

Exportera uppgifter manuellt till Visma eEkonomi
Kom igång med Visma eEkonomi
Bokför och fakturera på webben - Visma eEkonomi
Gör så här för att prova Visma eEkonomi
Jämför Visma Enskild Firma med Visma eEkonomi

Arbeta smartare

Visma eEkonomi rivstart

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.