Företagsinställningar, fliken Kassabok

Under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok har du möjlighet att göra personliga anpassningar av kassabokens funktioner och lägga till/ta bort olika utbetalningstyper och inbetalningstyper.

Vilken uppdelning måste göras av utbetalningar i kassaboken?

När du avslutar din bokföring med ett förenklat årsbokslut finns inga andra fastställda krav på uppdelning av dina utgifter i firman annat än att uppdelning måste ske på de poster som finns bland kostnaderna i det förenklade årsbokslutet. Där sker fördelningen på enbart fyra olika kostnadsposter, varav en är den för enskild firma ovanliga posten för kostnader för utomstående anställda.

För att klara ett antal funktioner i programmet måste du alltid använda något fler än tre-fyra utbetalningstyper, men en del av våra användare anser sig ha behov av att dela upp utgifterna på flera kostnadsposter än de vi normalt föreslår.

Därför har du möjlighet att anpassa antalet utbetalningstyper i programmet.

Fältförklaringar

Relaterade avsnitt

Föreningskonto
Insatskonto
Eget kapital

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.