Visma Enskild Firma

Förutsättningar för att använda Visma Enskild Firma 2018-2019

Visma Enskild Firma årgång 2018-2019 har konstruerats för att klara av bokföring och deklaration för de allra flesta i landet som driver en enskild firma. Programmet kan dock bara användas av dig som gör ett förenklat årsbokslut, vilket innebär att omsättningen i firman normalt får vara högst tre miljoner per år.

För att förenkla för majoriteten har vi - framför allt i bokföringen i programmet - avstått från att ta med funktioner för ett antal mindre vanliga eller mer komplicerade situationer. Detta dokument beskriver begränsningar i Visma Enskild Firma årgång 2018-2019. Det kan möjligen finnas ytterligare någon ovanlig situation som inte hanteras, men som inte har kommit med i nedanstående beskrivning.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.