Inkomst av sjukpenning för firmainkomst

Om du under inkomståret har fått sjukpenning från Försäkringskassan som grundats på dina inkomster från din enskilda firma, ska en sådan inkomst inte tas med i bokföringen för firman. Istället måste du manuellt skriva uppgifter om denna inkomst (före skatter och avdrag) under Årsrutiner - Inkomst/avdrag som inte registrerats i kassaboken i det utfällbara avsnittet Inkomst av sjukpenning för firmainkomst.

Beloppet som du skriver in som inkomst av sjukpenning kommer av programmet att föras till deklarationsblanketten NE och anges då som en inkomst på blanketten.

Relaterade avsnitt

Inkomst och avdrag som inte registrerats i kassaboken
Avdrag för resor till och från firman
Bilförmån och andra förmåner
Avdrag för lokal i egen bostad

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.