Inköp från utlandet

Inköp från utlandet hanteras på olika sätt i programmet beroende på om det är varor eller tjänster som köpts och om inköpen skett från länder inom EU-området eller från länder utanför EU samt om inköpen är momspliktiga eller inte.

skatteverket.se kan du läsa mer om reglerna för inköp från utlandet och om ett sådant inköp är momspliktigt i Sverige.

Relaterade avsnitt

Inköp av varor från annat EU-land
Inköp av varor från land utanför EU
Inköp av tjänster från EU-länder då köparen redovisar momsen
Inköp av tjänster från länder utanför EU
Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.