Ny överföring - Kassabok

Om du gör överföringar av pengar mellan Bankkonto respektive Girokonto eller Kassa registreras dessa under Löpande rutiner - Kassabok - Ny överföring. Varje överföring resulterar i en ny post i kassaboken, precis som för inbetalningar och utbetalningar.

Du kan bara registrera en överföring där hela det inskrivna beloppet överförs från exempelvis Bankkonto till antingen Girokonto eller Kassa etc. Om du flyttar ett belopp från exempelvis Bankkonto så att en del av beloppet sätts in på Girokonto och en annan del sätts in i Kassa måste du skapa två olika överföringar i programmet.

Skogskonto, Insatskonto, Föreningskonto

Där går även att göra överföringar till och från Skogskonto, Föreningskonto och Insatskonto. De sistnämnda är bara aktuella att använda för dig som bokför verksamhet inom jord- eller skogsbruk etc. du under Arkiv - Företagsinställningar valt att Föreningskonto/Insatskonto ska läggas till. Läs mer i avsnitten Föreningskonto och Insatskonto.

Funktionen för Skogskonto får användas även för insättningar/uttag från Skogsskadekonto. Enligt reglerna för bokföring med förenklat årsbokslut som det här programmet följer, ska insättningar och uttag på skogskonto alltid bokföras. Läs mer i avsnittet Skogskonto för skogsägare.

Relaterade avsnitt

Kassabok
Föreningskonto
Insatskonto
Skogskonto för skogsägare