Kassabok

Kassaboken är en central del i programmet. Under Löpande rutiner - Kassabok registrerar du under löpande år de inbetalningar av pengar som firman får och utbetalningar som firman gör. Du skapar en post i kassaboken för varje inbetalning respektive utbetalning.

Samtidigt som du på detta sätt håller reda på firmans in/utbetalningar liksom ställningen på firmans konton i banken, innebär registreringarna att du har fullgjort merparten av det som är bokföring enligt kontantmetoden och som detta program är direkt anpassat för.

Så mycket mer brukar du inte behöva sköta regelbundet under ett löpande år utöver din vanliga fakturering. Förekommer privata uttag av varor eller tjänster ur firman måste dock uttagen bokföras löpande. Det sker i en separat funktion i programmet för Privata uttag som du hittar i navigeringsträdet under Löpande rutiner - Övrigt. Läs mer i avsnittet Privata uttag av varor m m.

Under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok har du möjlighet att göra personliga anpassningar av kassabokens funktioner och lägga till/ta bort olika utbetalningstyper och inbetalningstyper. Läs mer i avsnittet Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Från kassaboken i programmet kan du göra utskrift av många olika rapporter. Läs mer i avsnittet Rapporter från kassabok.

Relaterade avsnitt

Ny inbetalning - Kassabok
Ny utbetalning - Kassabok
Ny överföring - Kassabok
Visa översikt - Kassabok
Rapporter från kassabok
Företagsinställningar, fliken Kassabok
Kontantmetoden för bokföring
Privata uttag av varor m m
Visa bokföringshändelser i huvudboken