Registrera avdragsgill moms vid blandad verksamhet

Om firman redovisar momsen årsvis och driver en så kallat blandad verksamhet, där en del av inkomsterna i företaget är momspliktiga och en del är momsfria, finns funktioner i programmet som hjälper dig att efter årets slut beräkna den avdragsgilla delen av momsen på årets inköp.

För att kunna utnyttja dessa funktioner fullt ut måste du under året registrera dina inköp i programmet på tre olika sätt beroende på vilken typ av inköp du gjort.

När året är slut gör du den slutliga beräkningen av avdragsgill moms i programmets Årsrutiner på sidan Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Minska årets registrerade avdragsgilla moms vid blandad verksamhet.

Så här registrerar du inköp som enbart hör till den momsfria delen av verksamheten

När du registrerar utbetalningar för inköp som enbart hör till den momsfria delen av verksamheten ska du inte ange något belopp alls på raden varav moms. Hela utgiften behandlas av programmet då som en avdragsgill kostnad.

Så här registrerar du inköp som både hör till den momsfria och den momspliktiga verksamheten

För inköp där momsen efter årets slut ska fördelas mellan den momspliktiga och momsfria verksamheten i förhållande till varje verksamhets del av årsomsättningen, anger du alltid hela momsbeloppet som kan få dras av när du registrerar utbetalningarna.

Du får sedan ange hur stor del av den totalt angivna momsen som inte är avdragsgill, vilket du efter årets slut gör på sidan Övriga justeringar av resultatet i programmets Årsrutiner.

Så här registrerar du inköp som enbart hör till den momspliktiga delen av verksamheten

För inköp som enbart hör till den momspliktiga delen av verksamheten är hela momsen alltid avdragsgill. På varje utbetalningspost som i sin helhet hör till den momspliktiga verksamheten måste du då markera rutan Ej blandad moms som finns intill fältet där du anger momsbeloppet på utbetalningsposten.

När den rutan är markerad kommer programmet att ta med hela det registrerade momsbeloppet som avdragsgill moms och beloppet ingår då inte i underlaget för moms ska ska fördelas mellan momsfri och momspliktig verksamhet på sidan Övriga justeringar av resultatet i programmets Årsrutiner.

Justera i Årsrutiner efter årets slut

På sidan Övriga justeringar av resultatet i programmets Årsrutiner visas i det utfällbara avsnittet Minska årets registrerade avdragsgilla moms vid blandad verksamhet hur stor den registrerad ingående momsen är, som ska fördelas mellan en avdragsgill och en inte avdragsgill del.

Där anger du hur stor del av det totala momsbeloppet som inte ska dras av som ingående moms.

Programmet behandlar då den inte avdragsgilla delen av registrerad moms som en utgift som ökar företagets kostnader och justerar bort beloppet vid utskrift av momsredovisningen som Skatteverket ska ha. Detta sker i en klumpsumma som i huvudboken och resultaträkningen tas upp inom posten Övriga utgifter. De olika utbetalningar i kassaboken där den betalda momsen ursprungligen registrerats kommer inte att ändras av programmet. 

I beloppet som i det utfällbara avsnittet anges som registrerad avdragsgill moms i kassaboken tar programmet inte med något belopp från kontot Ingående avdragsgill moms, utland om det har använts. Momsavdraget på kassaboksposter som rör utländska inköp måste justeras manuellt på varje sådan kassabokspost.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.