Privata uttag av varor m m

För att arbeta med funktionen för registrering av privata uttag väljer du Löpande rutiner - Övrigt - Privata uttag av varor m m.

Det förekommer att företagare för rent privat bruk använder varor som företagaren köpt in och bokfört som utgifter i firman. Det brukar kallas att företagaren gjort ett privat uttag ur företaget. Värdet av sådana privata uttag ska beskattas hos företagaren och ska då normalt värderas på motsvarande sätt som om varorna sålts till en utomstående till ett marknadsmässigt pris.

Samma regler gäller om företagaren gör uttag av en tjänst från sitt företag. Det kan exempelvis handla om att företagaren inte har något eget, privat telefonabonnemang, utan använder företagets telefoner även för sina privata samtal och datakommunikationer. Marknadsvärdet av de privat utnyttjade tjänsterna som firman betalat ska då tas upp som ett privat uttag från företaget.

Privata uttag måste bokföras löpande

Uppgifter om eventuella privata uttag måste bokföras löpande under året enligt de nya reglerna om bokföring i enskild firma med förenklat årsbokslut. Det gör du genom att välja Löpande rutiner - Övrigt - Privata uttag av varor m m. Funktionen fungerar på likartat sätt som kassaboken i programmet. Du skapar en ny post varje gång du gjort ett privat uttag och kan studera tidigare sparade poster i en översikt. Varje post får ett unikt löpnummer som inleds med bokstaven P. Läs mer i avsnittet Registrera privata uttag.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.