Utbetalningstyper

I kassaboken ska du löpande under året registrera alla utbetalningar som sker till firmans Bankkonto, Girokonto eller Kassa eller till någon av de övriga kontotyper som kan läggas till via ett val under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

För att skapa en ny post för utbetalning väljer du Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. När du gjort klart inmatningen av en utbetalning och ska spara den kan du även skapa en ny utbetalning genom att använda knappen Spara - Ny.

Registrera utbetalning så fort betalningsdagen bestämts

Det är angeläget att du registrerar utbetalningarna i programmet så fort du bestämt det datum då utbetalningen ska göras. Då kan programmet ge dig den mest rättvisande bilden över resultatet i firman när du skriver ut rapporten över inkomster och utgifter. Läs mer i avsnittet Rapporter från kassabok.

Utöka antalet utbetalningstyper

För att sköta din bokföring på korrekt sätt och ha ett tillräckligt underlag för att från bokföringen fylla i det förenklade årsbokslutet och deklarationsblanketten NE, behöver du inte använda särskilt många utbetalningstyper. I stort sett alla slag av utgifter inryms i årsbokslut/deklaration inom begreppet Övriga utgifter.

Det kan ibland ändå finnas önskemål om att i bokföringen dela upp utgifterna på flera typer än en enda. Och den möjligheten finns också i programmet. Posten Övriga utgifter kan t ex delas upp i fem olika delposter som du själv får namnge. Använd då funktionen Lägg till/ta bort utbetalningstyper som du når genom att markera rutan Typ av utbetalning. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Välj utbetalningstyp

Varje utbetalning ska dels knytas till Bankkonto, Girokonto eller Kassa och dels till en typ av utbetalning som du väljer mellan på raden för Typ.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

På vismaspcs.se finns en Lathund för Visma Enskild Firma där kan du se hur de ändringar du gör i programmet påverkar deklarationen. Lathunden används för att kunna spåra belopp, veta vilken in- eller utbetalningstyp som ska användas vid olika tillfällen och vilka rutor som påverkas på din NE-blankett. I filmen Lathund till deklarationen i Visma Enskild Firma ser du hur lathunden kan användas.

Följande utbetalningstyper finns att välja mellan i programmet. Vissa av dem kan du inte ta bort utan de måste du använda för att bokföringen ska bli korrekt och för att programmet ska kunna fylla i uppgifter i det förenklade årsbokslutet och deklarationen.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.