Visa bokföringshändelser i huvudboken

När du sparar en post för en utbetalning eller för en inbetalning i programmets kassabok, skapar programmet bokföringshändelser i bokföringens huvudbok i enlighet med reglerna i Bokföringslagen.

Huvudboken är själva hjärtat i din bokföring, och är den funktion som programmet utnyttjar för att skapa alla övriga rapporter som exempelvis Resultatrapport och Balansrapport. I huvudboken finns alla bokföringshändelser registrerade.

När du vill se vilka belopp som bokförts i programmets huvudbok för respektive kassabokspost, då går du tillväga på följande sätt:

  1. Välj Löpande rutiner - Kassabok - Visa översikt.
  2. Dubbelklicka på den kassabokspost som du vill studera bokföringshändelserna för.
  3. Välj Kommando - Visa bokföringshändelser.

Nu visas vad som bokförts i huvudboken när du har registrerat den aktuella posten i kassaboken.

Relaterade avsnitt

Visa översikt - Kassabok