Vad ska jag tänka på vid handel med Storbritannien efter Brexit?

Handel med företag

Har du kunder (företag) med landskod GB, behöver du manuellt se till att dessa kunder inte längre har någon markering i fältet EU-kund med VAT-nr (fliken Fler uppgifter i kundregistret). Detta gör du enklast genom en massuppdatering.

Nordirland ska dock i fortsättningen betraktas som ett EU-land vid handel med varor mellan Nordirland och EU. Säljer du varor till kunder i Nordirland ska du låta markeringen för EU-kund med VAT-nr vara kvar i kundregistret och du behöver ändra prefixet i VAT-numret så att det står XI istället för GB. När du gör detta kommer rätt markeringar och bokföringskonton att anges på fakturorna i fortsättningen och transaktionerna kommer med på utskriften EU periodisk sammanställning.

Säljer du både varor och tjänster till Nordirland rekommenderar vi att ha separata fakturor för detta. När du fakturerar varor ska markeringen för EU-kund med VAT-nr på kundfakturan (fliken Kunduppgifter), vara kvar och när du fakturerar tjänster ska den tas bort. Du kan fakturera varor och tjänster på samma faktura, men får då vara observant så att du anger rätt konton på artikelraderna.

Handel med privatpersoner

Har du kunder (privatpersoner) med landskod GB, behöver du manuellt se till att dessa kunder får en markering för Export (fliken Fler uppgifter i kundregistret). Detta gör du enklast genom en massuppdatering.

Säljer du varor till privatpersoner i Nordirland ska dessa inte ha en markering i fältet Export.

Säljer du både varor och tjänster till Nordirland rekommenderar vi att ha separata fakturor för detta. När du fakturerar varor ska markeringen för Export på kundfakturan (fliken Kunduppgifter) tas bort och när du fakturerar tjänster ska den vara kvar.