Kolumninställningar

I programmets olika listor kan du lägga till och ta bort kolumner, ange i vilken ordning de ska visas samt justera kolumnernas storlek. Detta gäller till exempel i alla listlägen och i så kallade hämtalistor. En hämtalista visas till exempel när du ska välja in en leverantör till en leverantörsfaktura. Du kan inte lägga till andra kolumner än de som finns som valbara i programmet. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Relaterade avsnitt