Urval/sortering

Med hjälp av valen under Urval/sortering kan du påverka hur du vill att ditt listläge ska visas.

Tänk också på att det överst i de flesta kolumner i programmets listlägen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna.

Urval

Med hjälp av Urval kan du ändra urvalet av de poster som visas i listläget.

Gör så här:

  1. Klicka på listknappen till höger i fältet Urval eller använd snabbkommandot Ctrl+U.
  2. Välj det urval du vill göra.

Posternas urval ändras till det urval du har valt.

Ordningar

Med hjälp av Ordningar kan du ändra den ordning som posterna visas i listläget och vilken ordning sökning och bläddring sker. Gör så här i listläget:

  1. Klicka på listknappen till höger i fältet Ordningar eller använd snabbkommandot Ctrl+O.
  2. Välj den ordning du vill ha.

Posternas ordning ändras till den ordning du har valt.

Stigande/Fallande

Med hjälp av valen Stigande eller Fallande kan du välja om listläget ska visa posterna i stigande eller fallande ordning. Stigande ordning sorterar posterna så att den äldsta posten visas överst. Fallande ordning sorterar posterna så att den senast skapade posten visas överst.

Relaterade avsnitt

Sökord: Göra urval, söka poster