Använd inloggad användare som referens

Kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest kan du använda om du vill att den användare som är inloggad i programmet är den som ska föreslås som Vår referens när olika dokument skapas. Genom att använda den här funktionen säkerställer du att det finns referens på dina dokument och på så sätt kan du följa upp din försäljning på ett bättre sätt.

För att en specifik användare automatiskt ska kunna föreslås som Vår referens krävs en signatur i kolumnen Inloggad användare och en markering i kolumnen Vår referens.

För att kunna använda den här funktionaliteten måste du ha aktiverat programmets behörighetskontroll. Det gör du genom att markera Behörighetskontroll under Arkiv - Användare - Användare.

Hierarkin för vilken användare (signatur) som föreslås som referens på dokument som skapas i programmet är följande:

  • Programmet föreslår den som har en signatur angiven i kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest, under förutsättning att det även finns en markering i kolumnenVår referens.
  • Finns det ingen signatur angiven i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i kolumnen Vår referens så kommer programmet att föreslå namnet vid Vår referens under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumenttexter som referens på de dokument som skapas.

Gör så här om du vill att den inloggade användaren ALLTID ska föreslås som vår referens på alla dokument som skapas i programmet:

  1. Aktivera behörighetskontrollen under Arkiv - Användare - Användare.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest.
  3. Ange aktuell signatur för respektive rad i kolumnen Inloggad användare.
  4. Se till att markeringen i kolumnen Vår referens stämmer. En markering i den kolumnen innebär att det är den inloggade användaren som kommer att sättas som vår referens på dokument som skapas.
  5. Välj vilka dokumenttyper som den inloggade användaren ska användas för. Du hittar valen under tabellen.

Relaterade avsnitt